speaker-info

Agnieszka Kocon

Łaszczuk i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie ochrony prywatności oraz nowych technologii.
Od wielu lat doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorcom w bieżącej działalności. Jej praktyka obejmuje w szczególności zagadnienia związane z prawnymi aspektami wykorzystywania nowoczesnych technologii w biznesie. Zajmuje się sprawami z zakresu ochrony prywatności, w tym ochrony danych osobowych. Opracowuje kompleksowe rozwiązania z zakresu ochrony danych, przygotowuje dokumentację przetwarzania danych osobowych, umowy o powierzeniu przetwarzania danych, umowy dotyczących transferu danych, a także wiążące reguły korporacyjne. Prowadzi audyty procesów związanych z przetwarzaniem danych. Od ponad roku doradza przedsiębiorcom w zakresie dostosowania przetwarzania danych osobowych do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Prowadzi liczne warsztaty i szkolenia dotyczące RODO oraz nowych technologii.

Moje wystąpienie

RODO – outsourcing w praktyce

Sala Konferencyjna

Kto może być podmiotem przetwarzającym (konieczność weryfikacji podmiotów przetwarzających). Elementy umowy zawartej przez administratora z podmiotem przetwarzającym. Obowiązki podmiotu przetwarzającego. Odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego.

Konferencja
READ MORE