speaker-info

Karol Kozieł

GKK Radcowie Prawni

Karol Kozieł – radca prawny w GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ, wiedzę pogłębiał podczas studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii (PAN) (2013) oraz Nowoczesne Usługi Biznesowe (UTH w Radomiu) (2014). Ukończył programy zagraniczne Summer Law School on Intellectual Property Law (2013) oraz Summer Law School on Business Law (2014) organizowane przez University of Minho w Bradze (Portugalia). Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. Doświadczenie zawodowe zdobywał w butikowej krakowskiej kancelarii zajmującej się ochroną danych osobowych oraz jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz dyrektor ds. prawnych grupy kapitałowej eSky. W zakresie swojej praktyki specjalizuje się w: ochronie praw konsumentów, prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych, obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw.

Moje wystąpienie

RODO w kontekście branży e-commerce, czyli jak zgodnie z nową regulacją sprzedawać i promować w internecie.

Sala Konferencyjna

Jak wdrożyć RODO? Metody, podejścia, analiza ryzyka związanego z ochroną danach osobowych w firmie – jak rozumieć to w praktyce?

Konferencja
READ MORE

Profilowanie zachowań klientów ecommerce w świetle RODO.

Sala Konferencyjna

Jak RODO definiuje profilowanie i jakie są rodzaje profilowania? Czy i w jaki sposób informować o profilowaniu? W jaki sposób profilować zachowania klientów, żeby nie narazić się na zarzut naruszenia zasad RODO?

Konferencja
READ MORE