Jak chronić informacje
Jak chronić informacje

Tematyka bloga zakrojona jest dosyć szeroko. Na tym blogu omawiane są zagadnienia związane bezpośrednio z ochrona prawną tajemnic (w szczególności przedsiębiorstwa, tajemnic zawodowych, ale również i innych tajemnic chronionych na mocy przepisów szczególnych) oraz ochroną danych osobowych. Przedstawione jest również wiedza o dostępie do informacji publicznej czy ochronie informacji niejawnych. Niekiedy także znajdą się tu wpisy dotyczące technologii umożliwiających zwiększenie naszego bezpieczeństwa czy innych dziedzin bezpośrednio związanych z ochrona informacji .
Więcej informacji