Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB
Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB istnieje od 1995 roku i jest organizacją non-profit, zrzeszającą firmy działające w obszarze marketingu bezpośredniego i interaktywnego.
Misją Stowarzyszenia jest integracja i rozwój branży, promocja najlepszych praktyk oraz firm stosujących najwyższe standardy działania.
SMB jest ważną dla regulatorów rynku organizacją opiniującą projekty ustaw dotyczące środowiska marketingu bezpośredniego i interaktywnego oraz dbającą o przestrzeganie najwyższych norm etycznych zebranych m.in. w Kodeksie Etycznym SMB.
SMB jest m.in. członkiem FEDMA, Konfederacji Lewiatan, Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, ECCCO oraz jest partnerem merytorycznym Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Polish Marketing Association SMB has existed since 1995 and is a non-profit organization bringing together companies operating in the field of direct and interactive marketing.
The mission of the Association is the integration and development of the industry, promotion of the best market practices and the companies which apply the highest standards of operation.
SMB is important for government organizations as a partner providing opinion on draft laws concerning the direct and interactive marketing, as well as a partner caring for adherence to the highest ethical standards (e.g. gathered in the SMB Code of Ethics).
SMB is a member of FEDMA, Lewiatan Confederation, Union of Associations Advertising Council, ECCCO and is a partner of GIODO (Inspector General for the Protection of Personal Data).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ